Šī mājas lapa ir Bison International B.V. īpašums.

Šīs vietnes saturs (teksti, fotogrāfijas, skaņas un programmatūra) ir aizsargāta ar autortiesībām. Vietnes saturs ir paredzēts personiskai lietošanai. Lietošana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Šīs mājas lapas apmeklētājiem nav atļauts publicēt vai izmantot vietnes resursus bez Bison International B.V. rakstiskas piekrišanas.
Neskatoties uz rūpīgu informācijas sagatavošanu mūsu mājas lapā, mēs nevaram dot nekādas garantijas par pilnīgumu vai precizitāti.

Mūsu dotās rekomendācijas balstās uz visaptverošiem pētījumiem un praktisko pieredzi. Saistībā ar lielo materiālu daudzveidību un apstākļiem līmēšanas procesā, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par sasniegtajiem rezultātiem un / vai kaitējumu, kas izriet no produkta izmantošanas. Tomēr mēs esam priecīgi sniegt jums mūsu ieteikumus.

Mēs varam garantēt, ka informācija mūsu mājas lapā ir piemērota  jūsu vajadzībām. Visa informācija, produkti un pakalpojumi tiek piedāvāti, balstoties uz noteiktiem kritērijiem, taču nav garantijas, ka mūsu ieteikumi būs piemēroti konkrētam un individuālam gadījumam.
Bison International B.V. neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas rodas no jebkura  veida informācijas izmantošanas Bison mājas lapā.
Visi dati, informācija, idejas vai materiāli, ko nosūtāt Bison (pa e-pastu vai elektroniskā formā) netiek uzskatīta par konfidenciālu un to var brīvi izmantot Bison International B.V. bez jūsu piekrišanas. Visai  informācijai, kas tiek sūtīta uz Bison jābūt pareizai un juridiski pamatotai un tā nekādā veidā nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības.

Informācija Bison mājas lapā  (ieskaitot juridisko informāciju) tiek regulāri papildināta un atjaunota, izmaiņas var veikt jebkurā laikā, ar tūlītēju efektu un bez paziņojuma.
  
Change country
©2016 Bison International | NOTEIKUMI
logo